1127950 פסגות סל 4Da) (PR) DJ Industrial Average)

 • ​מדד Dow Jones Industrial 30 כולל את 30 החברות התעשייתיות המובילות בתחומן בארה"ב למעט בתחום התחבורה והתשתיות, הנסחרות בבורסת ניו יורק או בבורסת נאסד"ק.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/09/2015

  • 18.5% תעשיה
  • 18.2% צריכה מחזורית
  • 17.4% טכנולוגיה
  • 16.8% פיננסים
  • 12.0% בריאות
  • 7.2% צריכה בסיסית
  • 6.3% אנרגיה
  • 2.0% חומרי גלם
  • 1.8% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1127950
 • המידע נכון לתאריך30/09/2015
 • תאריך הנפקה13/03/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
 • סימול בלומברגPSGT135 IT
 • מדיניות דיבידנד75% מהדיבידנד המתקבל בחברה יושקע בתעודה
 • נכס המעקבINDU

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Goldman Sachs Group Incפיננסים7.2%
Intl Business Machines Corpטכנולוגיה5.9%
3M Coתעשיה5.8%
Boeing Coתעשיה5.4%
NIKE Inc Bצריכה מחזורית5.1%
Home Depot Incצריכה מחזורית4.8%
Unitedhealth Group Incבריאות4.8%
Apple Inc.טכנולוגיה4.5%
Walt Disney Coצריכה מחזורית4.2%
McDonald's Corpצריכה מחזורית4.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.13%