1127752 פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00A)

 • ​מדד תל בונד-צמודות יתר כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות,שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר אינן נכללות במדד תל בונד 60 ונכללות במאגר האג"ח

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/01/2015

  • 37.3% פיננסים
  • 43.2% נדל"ן ובינוי
  • 12.1% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 7.4% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1127752
 • המידע נכון לתאריך25/01/2015
 • תאריך הנפקה10/02/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPTLB134

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפקות אגח 32AAA2.2%
דיסקונט מנפיקים הת ח כה נד"AA-2.2%
פועלים שה נד א"A+2.0%
חברה לישראלאגח6A+1.8%
שלמה החז אגח ידA1.7%
ביג אגח גA+1.7%
אגוד הנפקות אגח וAA-1.7%
אלבר אגח יגA-1.7%
דלק קבוצה אגח יגA1.6%
נורסטאר אגח יA1.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.22%

f