1126457 פסגות סל משולבת (5) אגח בארץ (90%) אגח בחול (10%) (0A0)

  • התעודה משלבת השקעה באג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני בארץ ובחו"ל ומשלבת השקעה באג"ח שקלי ואג"ח צמוד בצורה שווה (50%-50%)
  • הרכב ההשקעות בתעודה יוצר חשיפה לכ-140 ניירות קונצרנים וממשלתיים​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1126457
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה06/06/2012
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.600%
  • סימול בלומברגP901078 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.63%