1126242 פסגות סל דיבידנד ארהב 4Da) (NTR) DJ 100)

 •  Dow Jones U.S. Select Dividend Index כולל מניות של 100 חברות מדד אמריקאיות המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 31/08/2017

  • 30.3% תשתיות
  • 14.9% תעשייה
  • 13.8% פיננסים
  • 11.8% צריכה בסיסית
  • 10.2% צריכה מחזורית
  • 9.2% אנרגיה
  • 2.8% טכנולוגיה
  • 2.6% בריאות
  • 2.5% חומרי גלם
  • 1.9% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1126242
 • המידע נכון לתאריך31/08/2017
 • תאריך הנפקה02/05/2012
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגPDVN132 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJDVN

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Lockheed Martinתעשייה4.3%
CME Group Inc Aפיננסים3.1%
McDonald's Corpצריכה מחזורית2.4%
NextEra Energy Incתשתיות2.3%
Philip Morris Internationalצריכה בסיסית2.3%
Chevron Corpאנרגיה2.2%
Caterpillar Incתעשייה2.0%
Entergy Corpתשתיות1.9%
DTE Energy Coתשתיות1.9%
Kimberly-Clarkצריכה בסיסית1.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%