1125806 פסגות סל תא נפט וגז (40A)

​מדד ת"א-נפט וגז מורכב ממניות בתחום חיפושי הנפט וגז, הכלולות במאגר המניות. 

נתונים כלליים

  • מספר נייר1125806
  • המידע נכון לתאריך22/01/2015
  • תאריך הנפקה22/02/2012
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
  • סימול בלומברגPOIL107
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
  • נכס המעקבת"א-נפט וגז

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ישראמקו יהש16.8%
נפטא15.3%
אבנר יהש14.5%
דלק קידוחים יהש14.2%
רציו יהש13.7%
חנל יהש12.9%
כהן פיתוח5.0%
נפטא חיפוש3.5%
לפידות חלץ יהש2.7%
הזדמנות יהש1.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%

f