1125798 פסגות סל חסר תל בונד 60 (546) (00A)

תעודת סל העוקבת באופן הפוך אחר מדד תל בונד 60 מדד תל בונד 60 כולל 60 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב, הנכללות במדדי תל בונד 20 ותל בונד 40תעודת הסל עוקבת באופן הפוך אחר מדד תל בונד 60 , כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 03/07/2013

  • 49.6% פיננסים
  • 23.6% נדל"ן ובינוי
  • 10.0% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 7.6% השקעה ואחזקות
  • 6.2% תקשורת
  • 3.0% כימיה, גומי ופלסטיק

נתונים כלליים

 • מספר נייר1125798
 • המידע נכון לתאריך03/07/2013
 • תאריך הנפקה18/03/2012
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.750%
 • סימול בלומברגPBN 6099 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבמדד תל בונד 60

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפ הת יAA5.4%
חשמל אגח 22AA-5.0%
לאומי מימון הת יבAA3.4%
פועלים הנפ הת ידAA3.2%
מכתשים אגן אגח בA+2.9%
בריטיש ישר אגח גA+2.9%
גזית גלוב אגח דAA-2.5%
גזית גלוב אגח יאAA-2.5%
לאומי מימון הת חAA2.4%
לאומי מימון הת זAA2.4%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.