1125780 פסגות סל חסר תא בנקים (1978) (60A)

 • תעודת סל שורט העוקבת באופן הפוך אחר מדד ת"א בנקים
 • מדד ת״א בנקים כולל את 5 מניות הבנקים המסחריים בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב
 • תעודת הסל עוקבת באופן הפוך אחר מדד ת״א בנקים, כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 38.3% לאומי
  • 37.6% פועלים
  • 10.7% מזרחי טפחות
  • 10.5% דיסקונט
  • 2.9% בינלאומי

נתונים כלליים

 • מספר נייר1125780
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה18/03/2012
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגPS BNK99 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבמדד ת"א בנקים

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.

f