1125749 פסגות סל שווקים מתעוררים 4Da) (PR) MSCI)

 • התעודה עוקבת אחרי מדד MSCI Emerging Markets Index
 • מדד MSCI Emerging Markets מחושב ומתפרסם על ידי חברת Morgan Stanley Capital International Inc
 • המדד כולל מניות של חברות הנסחרות ב-21 מדינות בשווקים מתעוררים ומשקף את ביצועי המניות הניתנות להשקעה על ידי זרים

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 06/02/2013

  • 27.2% פיננסים
  • 13.9% טכנולוגיה
  • 11.9% אנרגיה
  • 10.8% חומרי גלם
  • 9.2% מוצרי צריכה בסיסית
  • 7.9% מוצרי צריכה מחזורים
  • 7.4% תקשורת
  • 6.5% תעשיה
  • 3.5% תשתיות
  • 1.8% בריאות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1125749
 • המידע נכון לתאריך06/02/2013
 • תאריך הנפקה26/06/2012
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגPMXEF71IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבMXEF

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
SAMSUNG ELECTRONICS טכנולוגיה3.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR טכנולוגיה2.5%
CHINA MOBILEתקשורת1.8%
CHINA CONSTRUCTION BANKפיננסים1.5%
IND & COMM BK OF CHINAפיננסים1.3%
AMERICA MOVIL SAB תקשורת1.2%
TENCENT HOLDINGSטכנולוגיה1.2%
GAZPROM אנרגיה1.1%
ITAU UNIBANCO HOLDING פיננסים1%
PETROBRASאנרגיה1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.02%

f