1125368 פסגות סל תא SME60 סד-2 (40A)

מדד ת"א-SME60 הוא מדד ביניים הכולל את 60 המניות בעלות שווי החזקות הציבור הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-125, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/02/2017

  • 22.9% טכנולוגיה
  • 21.1% תעשיה
  • 20.9% ביומד
  • 17.3% נדלן ובינוי
  • 10.9% מסחר ושרותים
  • 3.1% השקעות ואחזקות
  • 2% שירותים פיננסיים
  • 1.8% חיפושי נפט וגז

נתונים כלליים

 • מספר נייר1125368
 • המידע נכון לתאריך08/02/2017
 • תאריך הנפקה26/01/2005
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.980%
 • סימול בלומברגMTV502 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבת"א SME60

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
פרוטליקסביומד2.5%
פריון נטוורקטכנולוגיה2.3%
קמטקטכנולוגיה2.2%
אנלייט אנרגיהטכנולוגיה2.1%
סיירןטכנולוגיה2.1%
אטראו שוקי הוןשירותים פיננסיים2%
בונוס ביוגרופביומד2%
אינטק פארמביומד2%
ביולייןביומד2%
אוברסיזמסחר ושרותים2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1%

f