1125343 פסגות סל PR) S&P 500) סד-2 (4Da)

 • ​המדד מכיל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״ב

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 07/02/2018

  • 24.2% טכנולוגיה
  • 14.9% פיננסים
  • 13.9% בריאות
  • 12.6% צריכה מחזורית
  • 10.3% תעשייה
  • 7.9% צריכה בסיסית
  • 6% אנרגיה
  • 3% חומרי גלם
  • 2.7% תשתיות
  • 2.7% נדל"ן
  • 1.8% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1125343
 • המידע נכון לתאריך07/02/2018
 • תאריך הנפקה05/05/2004
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.550%
 • סימול בלומברגMTVSP1 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מחולק במלואו מדי רבעון
 • נכס המעקבSPX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Apple Inc.טכנולוגיה3.6%
Microsoft Corpטכנולוגיה3.0%
Amazon.com Incצריכה מחזורית2.5%
Facebook Inc Aטכנולוגיה1.9%
JP Morgan Chase & Coפיננסים1.7%
Berkshire Hathaway Bפיננסים1.7%
Johnson & Johnsonבריאות1.5%
Exxon Mobil Corpאנרגיה1.4%
Alphabet Inc Cטכנולוגיה1.4%
Alphabet Inc Aטכנולוגיה1.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.58%