1125244 פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A)

מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה

איגרות החוב לתקופות פדיון של 2-5 שנים

משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1125244
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה11/03/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMTB252 IT
  • מדיניות ריביתמדד השקעה - הריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל צמודה 041864.6%
ממשל צמודה 051735.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.42%

f