1125236 פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A)

מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה

איגרות החוב לתקופות פדיון של 0-2 שנים

משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1125236
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה07/06/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגMTV021 IT
  • מדיניות ריביתמדד השקעה - הריבית מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד גליל 0-2

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
גליל 547245.8%
ממשל צמודה 061440.8%
גליל 547010.2%
גליל 54713.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.17%

f