1125228 פסגות סל ממשלתי שקלי (00A)

  • מדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות כולל את כל אג"ח הממשלתיות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתל אביב

נתונים כלליים

  • מספר נייר1125228
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה10/06/2004
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMTVBSH1 IT
  • מדיניות ריביתמדד השקעה – הריבית מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבTANLGOV

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל שקלית 02198.1%
ממשל שקלית 02177.7%
ממשל שקלית 01227.5%
ממשל שקלית 10267.5%
ממשל משתנה 05206.8%
ממשל שקלית 08166.8%
ממשל שקלית 01206.7%
שחר 26826.4%
ממשל שקלית 08146.1%
ממשל משתנה 08175.7%
ממשל שקלית 01155.5%
ממשל שקלית 01184.9%
ממשל שקלית 09134.8%
ממשל שקלית 03234.7%
שחר 26834.5%
ממשל שקלית 05162.8%
ממשל שקלית 01422.5%
ממשל משתנה 11211.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.42%

f