1124130 פסגות סל חסר תא 35 (2481) (60A)

מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
תעודת סל בחסר המאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד ת"א 35.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/02/2017

  • 26.5% ביומד
  • 24.1% בנקים
  • 14.9% טכנולוגיה
  • 9.2% תעשיה
  • 8.7% נדלן ובינוי
  • 6.8% מסחר ושרותים
  • 6.6% חיפושי נפט וגז
  • 2.4% השקעות ואחזקות
  • 0.8% ביטוח

נתונים כלליים

 • מספר נייר1124130
 • המידע נכון לתאריך08/02/2017
 • תאריך הנפקה19/07/2011
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.750%
 • סימול בלומברגPTA2588 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • מדיניות דיבידנדריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבת"א 35

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
פריגוביומד9%
פועליםבנקים8.6%
לאומיבנקים8.3%
טבעביומד7.1%
נייסטכנולוגיה5.5%
מיילןביומד5.5%
בזקמסחר ושרותים5.1%
אופקו הלת'ביומד5%
אלביט מערכותטכנולוגיה3.8%
כילתעשיה3.5%

* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.​