1124130 פסגות סל חסר תא 25 (2481) (60A)

מדד ת״א 25 כולל את 25 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר
הנסחרות בבורסה
בישראלתעודת סל בחסר המאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד ת"א 25

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 30.4% כימיה, גומי ופלסטיק
  • 28.3% פיננסים
  • 9.5% תקשורת
  • 8.5% אנרגיה
  • 7.6% השקעה ואחזקות
  • 5.5% טכנולוגיה
  • 5.3% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 5.0% נדל"ן ובינוי

נתונים כלליים

 • מספר נייר1124130
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה19/07/2011
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגPTA2588 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • מדיניות דיבידנדריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבת"א 25

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
פריגוכימיה, גומי ופלסטיק10.4%
טבעכימיה, גומי ופלסטיק10.2%
פועליםפיננסים9.9%
לאומיפיננסים9.7%
כילכימיה, גומי ופלסטיק8.8%
בזקתקשורת6.8%
נייסטכנולוגיה5.5%
ישראמקו יהשאנרגיה4.1%
דיסקונטפיננסים3.3%
מזרחי טפחותפיננסים3.2%

* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.​

f