1124114 פסגות סל ארהב קונצרני נזילות 0D0) (GTR) iBoxx 30)

 • המדד כולל 30 סדרות אג״ח קונצרניות של המנפיקים הגדולים - ביותר מתוך סדרות הנכללות במדד האב -Markit iBoxx USD Corporate Bond Index
 • כלל הסדרות נקובות בדולר והן בדירוג השקעה (רק איגרות בדירוג אשראי של BBB לפחות עשויות להיכלל במדד)
 •  לכל איגרת יש לפחות שנתיים לפדיון במועד כניסתה למדד ומינימום שווי שוק של מיליארד דולר

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 01/07/2013

  • 50% פיננסים
  • 11% מוצרי צריכה מחזוריים
  • 8.5% אנרגיה
  • 8% תקשורת
  • 7.5% בריאות
  • 5% טכנולוגיה
  • 4.5% מוצרי צריכה בסיסית
  • 4% תעשיה
  • 1.5% ח"ג

נתונים כלליים

 • מספר נייר1124114
 • המידע נכון לתאריך01/07/2013
 • תאריך הנפקה26/07/2011
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
 • סימול בלומברגPIBOX76 IT
 • מדיניות ריביתמדד השקעה - הריבית מושקעת במלואה במדד
 • נכס המעקבIBOXIG30

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Merrill Lynch & Co פיננסים7.2%
Petrobras International Finance אנרגיה6.2%
Goldman Sachs פיננסים5.7%
Citigroup Incפיננסים5.1%
AIGפיננסים4.6%
JPMorgan Chase & Coפיננסים4.5%
Wal-Mart Storesצריכה בסיסית4.4%
AbbVieבריאות4.4%
AT&T תקשורת4.1%
United Technologies Corpתעשיה4.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%