1124098 פסגות סל עולמי מפותחות 4Da) (PR) MSCI)

 • המדד עוקב אחר מניות בשווקים של 24 מדינות המוגדרות כשווקים מפותחים ומשקף את ביצועי המניות על פי הגדרתו של עורך המדד

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 18.1% פיננסים
  • 16.2% טכנולוגיה
  • 12.3% בריאות
  • 12.1% צריכה מחזורית
  • 11.5% תעשייה
  • 9.1% צריכה בסיסית
  • 6.3% אנרגיה
  • 5.1% חומרי גלם
  • 3.1% נדל"ן
  • 3.1% תשתיות
  • 2.9% תקשורת

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 58.9% ארה"ב
  • 8.6% יפן
  • 6.7% אנגליה
  • 4.0% צרפת
  • 3.7% גרמניה
  • 18.1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1124098
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה12/07/2011
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.950%
 • סימול בלומברגPMXW070 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLEטכנולוגיה2.1%
MICROSOFT CORPטכנולוגיה1.4%
FACEBOOK Aטכנולוגיה1.1%
AMAZON.COMצריכה מחזורית1.0%
JOHNSON & JOHNSONבריאות0.9%
EXXON MOBIL CORPאנרגיה0.9%
JPMORGAN CHASE & COפיננסים0.9%
ALPHABET Cטכנולוגיה0.8%
ALPHABET Aטכנולוגיה0.8%
WELLS FARGO & COפיננסים0.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.98%

f