1122795 פסגות סל ראסל PR) 2000) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​מדד ראסל 2000  כולל את 2000 החברות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר הנכללות במדד Russell 3000 Index
 • תעודת הסל פסגות סל ראסל 2000 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 13/08/2015

  • 24.7% פיננסים
  • 17.1% טכנולוגיה
  • 16.6% בריאות
  • 14.6% צריכה מחזורית
  • 12.6% תעשייה
  • 3.7% חומרי גלם
  • 3.5% תשתיות
  • 3.2% אנרגיה
  • 3.2% צריכה בסיסית
  • 0.8% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1122795
 • המידע נכון לתאריך13/08/2015
 • תאריך הנפקה28/02/2011
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.600%
 • סימול בלומברגPSRTY66 IT
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת דיבידנד
 • נכס המעקבRTY

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Anacor Pharmaceuticalsבריאות0.3%
Tyler Technologiesטכנולוגיה0.3%
Manhattan Associatesטכנולוגיה0.3%
Team Health Holdingsבריאות0.3%
CubeSmartפיננסים0.2%
First American Financial Corporationפיננסים0.2%
ABIOMEDבריאות0.2%
Investors Bancorpפיננסים0.2%
Ultragenyx Pharmaceuticalבריאות0.2%
West Pharmaceutical Services Inc.בריאות0.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.62%