1122787 פסגות סל 4Db) (GTR) Dax Global BRIC)

 • ​המדד כולל את 40 המניות של החברות הגדולות ביותר בברזיל, רוסיה, הודו וסין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 17/07/2013

  • 34.5% פיננסים
  • 32.6% אנרגיה
  • 15.4% תקשורת
  • 6.5% חומרי גלם
  • 4.7% מוצרי צריכה בסיסית
  • 3.1% טכנולוגיה
  • 1.6% מוצרי צריכה מחזוריים
  • 1.0% תעשיה
  • 0.6% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1122787
 • המידע נכון לתאריך17/07/2013
 • תאריך הנפקה07/03/2011
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.900%
 • סימול בלומברגPD1A458
 • מדיניות דיבידנדמדד ההשקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
CHINA MOBILEתקשורת11.2%
CHINA CONSTRUCTION BANKפיננסים9.1%
GAZPROMאנרגיה5.6%
ROSNEFTאנרגיה5.1%
SBERBANKפיננסים4.3%
CNOOCאנרגיה4.2%
PETROLEO BRASILEIROאנרגיה3.7%
AMBEV-CIA מוצרי צריכה בסיסית3.4%
LUKOILאנרגיה3.3%
VALEחומרי גלם3.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.92%

f