1121813 פסגות סל אוסטרליה 200 PR) S&P ASX) סד-2 (4Da)

 • ​מדד S&P/ASX 200 Index מחושב ומתפרסם ע"י בורסתAustralian Securities Exchange
 • המדד כולל את 200 המניות בעלות שווי שוק ונזילות הגבוהים ביותר מתוך המניות הנסחרות בבורסה באוסטרליה

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/01/2013

  • 45% פיננסים
  • 16.9% חומרי גלם
  • 8.9% מוצרי צריכה בסיסית
  • 6.4% תעשיה
  • 6.1% אנרגיה
  • 5.3% תקשורת
  • 4.8% בריאות
  • 4.2% מוצרי צריכה מחזורים
  • 1.7% תשתיות
  • 0.7% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1121813
 • המידע נכון לתאריך29/01/2013
 • תאריך הנפקה30/12/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגMAS5168 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבAS51

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Commonwealth Bankפיננסים9.5%
BHP Billitonחומרי גלם8.6%
Westpac Banking Corpפיננסים7.6%
ANZ Banking Groupפיננסים6.6%
National Australia Bankפיננסים5.9%
Telstra Corpתקשורת5%
Wesfarmersמוצרי צריכה בסיסית3.9%
Woolworthsמוצרי צריכה בסיסית3.5%
CSL LTDבריאות2.6%
Westfield Groupפיננסים2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%

f