1121771 פסגות סל מקמ סד-2 (00A)

  • מדד המק״מ כולל את כל המלווים קצרי המועד הנסחרים בבורסה

נתונים כלליים

  • מספר נייר1121771
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה23/12/2010
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגMBMKM51 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמק"מ

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
מ.ק.מ 8139.6%
מ.ק.מ 9139.6%
מ.ק.מ 10139.6%
מ.ק.מ 11138.0%
מ.ק.מ 12137.9%
מ.ק.מ 1247.9%
מ.ק.מ 2147.9%
מ.ק.מ 3147.9%
מ.ק.מ 4147.9%
מ.ק.מ 5247.9%
מ.ק.מ 6147.9%
מ.ק.מ 7147.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.02%

f