1120203 פסגות סל גרמניה GTR) DAX 30) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​המדד כולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בשוק המניות בגרמניה
 • תעודת הסל פסגות סל דאקס שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 24.5% חומרי גלם
  • 20.4% מוצרי צריכה בסיסית
  • 17.9% פיננסים
  • 14% תעשיה
  • 8.5% טכנולוגיה
  • 5% תשתיות
  • 4.5% בריאות
  • 4.1% תקשורת
  • 1.1% מוצרי צריכה מחזורים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1120203
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה09/08/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגPSDAX68 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDAX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Bayerבריאות10%
Siemensתעשיה9.3%
BASFחומרי גלם9.3%
Allianzפיננסים7.5%
SAPטכנולוגיה7.5%
Daimlerתעשיה6.9%
Deutsche Bankפיננסים4.8%
Deutsche Telekomתקשורת4.1%
LINDEחומרי גלם4%
E.ONתשתיות3.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 1.02%