1120195 פסגות סל PR) NASDAQ 100) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בנאסד״ק שאינן פיננסיות
 • תעודת הסל נאסד״ק 100 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 04/07/2013

  • 57.2% טכנולוגיה
  • 21.5% מוצרי צריכה מחזורים
  • 12.3% בריאות
  • 3.8% מוצרי צריכה בסיסית
  • 3.7% תעשיה
  • 1.1% תקשורת
  • 0.4% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1120195
 • המידע נכון לתאריך04/07/2013
 • תאריך הנפקה26/07/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPNASD62 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבNDX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLE INCטכנולוגיה11.5%
MICROSOFT CORPטכנולוגיה8.3%
GOOGLE INC CL Aטכנולוגיה7%
ORACLE CORPORATIONטכנולוגיה4.2%
CISCO SYSTEMS INCטכנולוגיה3.8%
AMAZON.COM INCטכנולוגיה3.8%
INTEL CORPטכנולוגיה3.5%
QUALCOMM INCטכנולוגיה3%
COMCAST CORP CL Aמוצרי צריכה מחזוריים2.6%
GILEAD SCIENCESטכנולוגיה2.3%

​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.52%

f