1120195 פסגות סל PR) NASDAQ 100) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בנאסד״ק שאינן פיננסיות
 • תעודת הסל נאסד״ק 100 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/06/2017

  • 53.5% טכנולוגיה
  • 24.6% צריכה מחזורית
  • 11.1% בריאות
  • 5.5% צריכה בסיסית
  • 4.3% תעשיה
  • 1.0% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1120195
 • המידע נכון לתאריך30/06/2017
 • תאריך הנפקה26/07/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.950%
 • סימול בלומברגPNASD62 IT
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת דיבידנד
 • נכס המעקבNDX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLE INCטכנולוגיה11.6%
MICROSOFT CORPטכנולוגיה8.2%
AMAZON.COM INCצריכה מחזורית7.2%
FACEBOOK INCטכנולוגיה5.5%
ALPHABET CL C טכנולוגיה4.9%
ALPHABET CL A טכנולוגיה4.3%
COMCAST CORP Aצריכה מחזורית2.9%
INTEL CORPטכנולוגיה2.5%
CISCO SYSTEMS INCטכנולוגיה2.4%
AMGENטכנולוגיה2.0%

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 1.97%

f