1120195 פסגות סל PR) NASDAQ 100) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בנאסד״ק שאינן פיננסיות
 • תעודת הסל נאסד״ק 100 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/12/2017

  • 56.8% טכנולוגיה
  • 23.1% צריכה מחזורית
  • 9.9% בריאות
  • 4.8% צריכה בסיסית
  • 4.5% תעשייה
  • 0.9% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1120195
 • המידע נכון לתאריך29/12/2017
 • תאריך הנפקה26/07/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.950%
 • סימול בלומברגPNASD62 IT
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת דיבידנד
 • נכס המעקבNDX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLE INC.טכנולוגיה11.9%
MICROSOFT CORPטכנולוגיה9.0%
AMAZON.COM INCצריכה מחזורית7.7%
FACEBOOK INCטכנולוגיה5.8%
ALPHABET CL C CAPטכנולוגיה5.0%
ALPHABET CL A CMNטכנולוגיה4.3%
INTEL CORPטכנולוגיה3.0%
CISCO SYSTEMS INCטכנולוגיה2.6%
COMCAST CORP Aתקשורת2.6%
AMGENבריאות1.7%

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 1.97%