1120187 פסגות סל ראסל 2000 (PR)י (4Da)

 • ​מדד Russell 2000 כולל את החברות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר הנכללות במדד Russell 3000 Index

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 04/07/2013

  • 24.2% פיננסים
  • 15.2% מוצרי צריכה מחזורים
  • 14.1% טכנולוגיה
  • 13.9% תעשיה
  • 12.5% בריאות
  • 7.2% חומרי גלם
  • 5.2% אנרגיה
  • 4.2% תשתיות
  • 3.5% מוצרי צריכה בסיסית

נתונים כלליים

 • מספר נייר1120187
 • המידע נכון לתאריך04/07/2013
 • תאריך הנפקה09/08/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSRUSS52 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבRTY

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
COSTAR GROUP טכנולוגיה0.3%
COMMVAULT SYSTEMS טכנולוגיה0.3%
ACUITY BRANDS תעשיה0.2%
FIRSTMERIT פיננסים0.2%
PROSPERITY BANCSHARES פיננסים0.2%
ULTIMATE SOFTWARE GROUP טכנולוגיה0.2%
MIDDLEBYתעשיה0.2%
ISIS PHARMACEUTICALS בריאות0.2%
ATHENAHEALTHטכנולוגיה0.2%
WEX פיננסים0.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.52%