1118371 פסגות סל משולבת (6) AlphaBeta - אגח מדינה קצר (90%) מניות (10%) (10A)

  • מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של התנהגות שוק ההון הישראלי.​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1118371
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה17/03/2010
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
  • סימול בלומברגPSG9031 IT
  • מדיניות ריביתהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%

f