1117878 פסגות סל משולבת (5) AlphaBeta - אגח מדינה (66%) אגח קונצרני (34%) (00A)

  • מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא . שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של התנהגות שוק ההון הישראלי.​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1117878
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה23/02/2010
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגPSTLB34 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%