1117563 פסגות סל סין 4Da) (PR) FTSE 50)

 • ​מדד FTSE china 50 כולל את 50 המניות של החברות הסיניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה של הונג קונג, אשר נכללות בקטגורית המניות הזמינות למסחר למשקיעים זרים בסין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 54% פיננסים
  • 17% תקשורת
  • 12.5% אנרגיה
  • 7.2% טכנולוגיה
  • 4.5% חומרי גלם
  • 3.3% צריכה בסיסת
  • 1.5% תעשיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1117563
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה25/01/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגPSCHN56 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבINOI

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
China Mobileתקשורת11%
China Construction Bank פיננסים9%
Industrial and Commercial Bank of Chinaפיננסים7.7%
TENCENT HOLDINGSטכנולוגיה7.2%
Bank of Chinaפיננסים6.1%
PETROCHINAאנרגיה4.4%
CNOOCאנרגיה4.1%
CHINA PETROLEUMאנרגיה4%
CHINA OVERSEAS LANDפיננסים4%
China Life Insuranceפיננסים4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%

f