1117399 פסגות סל 500 PR) S&P) סד-1 (4Da)

 • המדד מכיל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״ב​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/09/2015

  • 20.4% טכנולוגיה
  • 16.5% פיננסים
  • 14.8% בריאות
  • 13.2% צריכה מחזורית
  • 10.0% תעשיה
  • 9.9% צריכה בסיסית
  • 6.9% אנרגיה
  • 3.1% תשתיות
  • 2.8% חומרי גלם
  • 2.4% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1117399
 • המידע נכון לתאריך30/09/2015
 • תאריך הנפקה04/01/2010
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
 • סימול בלומברגPSP IT
 • מדיניות דיבידנד 65% מהדיבידנד המתקבל בחברה יושקע בתעודה
 • נכס המעקבSPX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Apple Inc.טכנולוגיה3.7%
Microsoft Corpטכנולוגיה2.1%
Exxon Mobil Corpאנרגיה1.8%
Johnson & Johnsonבריאות1.5%
General Electric Coתעשיה1.5%
Berkshire Hathaway Bפיננסים1.4%
Wells Fargo & Coפיננסים1.4%
JP Morgan Chase & Coפיננסים1.3%
Facebook Incטכנולוגיה1.2%
AT&T Incתקשורת1.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.12%

f