1117381 פסגות סל משולבת (4) AlphaBeta - אגח מדינה (90%) מניות (10%) (10A)

  • ​מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של התנהגות שוק ההון הישראלי.

 

נתונים כלליים

  • מספר נייר1117381
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה04/01/2010
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.700%
  • סימול בלומברגPSG10 IT
  • מדיניות ריביתהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.73%