1116599 פסגות סל משולבת (3) משלתי + 10% (10A)

  • תעודת סל המורכבת מ- 90% מדדי אגרות חוב ממשלתיים בארץ ו 10%- מדד מניות בארץ​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1116599
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה16/12/2009
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
  • סימול בלומברגM901078 IT
  • מדיניות ריביתהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%