1116573 פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00A)

מדד תל בונד שקלי כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות שאינןצמודות למדד בריבית קבועה שעומדות בתנאי הסף של המדד תעודת הסל בחסר מאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד תל בונד שקלי

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 13/01/2013

  • 41.1% פיננסים
  • 18.8% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 16.7% תקשורת
  • 11.3% השקעה ואחזקות
  • 6.8% נדל"ן ובינוי
  • 5.4% כימיה, גומי ופלסטיק

נתונים כלליים

 • מספר נייר1116573
 • המידע נכון לתאריך13/01/2013
 • תאריך הנפקה14/12/2009
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.750%
 • סימול בלומברגMBTS76 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
לאומי מימון הת יגAA7.9%
פועלים הנפ הת יאAA6.2%
פועלים הנפק 29AA+5.8%
דלק קב אגח טו5.5%
אלביט מערכות אגח א5.0%
בזק אגח 8AA4.6%
סלקום אגח הA+4.1%
תעשיה אוירית אגח גAA3.9%
מז טפ הנפק 34AA+3.9%
דיסקונט מנ הת זA+3.7%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.