1116060 פסגות סל PR) S&P 500) מנוטרלת מטבע (40a)

 • מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״ב
 • תעודת הסל פסגות סל S&P 500 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 04/07/2013

  • 17.9% טכנולוגיה
  • 16.6% פיננסים
  • 12.6% בריאות
  • 12.3% מוצרי צריכה מחזורים
  • 10.6% אנרגיה
  • 10.5% מוצרי צריכה בסיסית
  • 10.1% תעשיה
  • 3.3% חומרי גלם
  • 3.2% תשתיות
  • 2.9% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1116060
 • המידע נכון לתאריך04/07/2013
 • תאריך הנפקה16/11/2009
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.450%
 • סימול בלומברגPS50047 IT
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת דיבידנד
 • נכס המעקבSPX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Exxon Mobil Corpאנרגיה2.8%
Apple Inc.טכנולוגיה2.7%
Microsoft Corpטכנולוגיה1.8%
Johnson & Johnsonבריאות1.7%
General Electric Coתעשיה1.7%
GOOGLE INCטכנולוגיה1.7%
Chevron Corpאנרגיה1.6%
PROCTER & GAMBLE COבריאות1.5%
Berkshire Hathaway פיננסים1.4%
Wells Fargo פיננסים1.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 1.47%

f