1114578 פסגות סל חסר גליל 2-5 (465) (00A)

תעודת חסר המעניקה חשיפה בשורט למדד גליל 2-5 שנים: אג"ח ממשלתיות צמודות בריבית קבועה לפדיון של 2-5 שנים. תעודת הסל עוקבת באופן הפוך אחר מדד גליל 2-5 כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1114578
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה07/07/2009
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.750%
  • סימול בלומברגMBBND74 IT
  • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי
  • מדיניות דיבידנדריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי
  • נכס המעקבמדד גליל 2-5

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל צמודה 041864.6%
ממשל צמודה 051735.4%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.

f