1114552 פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00A)

 • תעודת חסר המעניקה חשיפה בשורט למדד תל בונד 40 המורכב מ 40- אג"ח קונצרניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה אשר אינן נכללות במדד התל בונד 20.
 • תעודת הסל עוקבת באופן הפוך אחר מדד תל בונד 40 , כך שעל כל שינוי של נקודה אחת במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה אחת בכיוון ההפוך.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 03/07/2013

  • 39.6% פיננסים
  • 37.8% נדל"ן ובינוי
  • 8.0% תקשורת
  • 7.5% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 7.1% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1114552
 • המידע נכון לתאריך03/07/2013
 • תאריך הנפקה07/07/2009
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.750%
 • סימול בלומברגMBT4061 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי
 • מדיניות דיבידנדריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי
 • נכס המעקבמדד תל בונד 40

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
גזית גלוב אגח יאAA-5.1%
חשמל אגח 243.8%
נכסים ובנ אגח גA3.4%
דיסקונט מנ שה נד 1A-3.3%
בזק אגח 6AA3.3%
מז טפ הנפק 29AA+3.2%
מז טפ הנפק 35AA+3.0%
לאומי ש"ה נד 200AA-3.0%
גזית גלוב אגח טAA-3.0%
בזק אגח 5AA3.0%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.