1114263 פסגות סל תא צמיחה סד-1 (40A)

מדד ת"א-צמיחה כולל את כל מניות הנכללות בתמר שאינן כלולות במדד ת"א-125 ובת"א-SME60 ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/02/2017

  • 20.6% מסחר ושרותים
  • 17.7% נדלן ובינוי
  • 16.8% תעשיה
  • 15.8% טכנולוגיה
  • 7.6% ביומד
  • 8.5% השקעות ואחזקות
  • 6.6% חיפושי נפט וגז
  • 6% שירותים פיננסיים
  • 0.2% ביטוח
  • 0.2% בנקים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1114263
 • המידע נכון לתאריך08/02/2017
 • תאריך הנפקה09/06/2009
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגPS12019 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבת"א צמיחה

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
דלק אנרגיהחיפושי נפט וגז2.1%
אלון גזחיפושי נפט וגז2%
פועלים איביאישירותים פיננסיים2%
סנותעשיה2%
ערדהשקעות ואחזקות1.9%
סומוטוטכנולוגיה1.8%
מיי סייזטכנולוגיה1.8%
שניבתעשיה1.7%
טלסיסמסחר ושרותים1.6%
אשדרנדלן ובינוי1.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%