1114263 פסגות סל יתר מאגר סד-1 (40A)

 • ​מדד יתר מאגר כולל את כל מניות המאגר שאינן כלולות במדד ת״א 100
 • מדד יתר מאגר החליף את מדד יתר 120 שחישובו הופסק בתאריך 1.7.10

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 22/01/2015

  • 31.4% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 16.3% ביומד
  • 14.9% נדל"ן ובינוי
  • 13.9% טכנולוגיה
  • 5.9% תקשורת
  • 5.6% פיננסים
  • 4.4% השקעה ואחזקות
  • 3.9% כימיה גומי ופלסטיק
  • 3.7% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1114263
 • המידע נכון לתאריך22/01/2015
 • תאריך הנפקה09/06/2009
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגPS12019 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקביתר מאגר

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אודיוקודסתקשורת3.8%
סלע נדלןנדל"ן ובינוי3.1%
קמהדעביומד2.5%
רדהילביומד2.5%
פולירםכימיה גומי ופלסטיק2.2%
בריינסווייביומד2.1%
חילןטכנולוגיה2.1%
אינרוםתעשיה, מסחר ושירותים2.0%
דנאל כאתעשיה, מסחר ושירותים1.9%
נטו אחזקותתעשיה, מסחר ושירותים1.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%

f