1128503 פסגות סל 4Da) (PR) S&P Health Care)

> מדד IXV מחושב ומתפרסם על ידי חברת Standard & Poor's

> המדד כולל חברות שרשומות למסחר בארה"ב שתחום עיסוקן באופן ישיר או עקיף הוא בריאות.

> המדד כולל 52 מניות, נכון למועד התשקיף, המסווגות על פי S&P GICS כמניות שמשתייכות לסקטור הבריאות.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1128503
  • המידע נכון לתאריך30/09/2015
  • תאריך הנפקה19/06/2013
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.820%
  • סימול בלומברגPIXV153 IT
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
  • נכס המעקבIXV

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Johnson & Johnson10.2%
Pfizer Inc7.8%
Gilead Sciences Inc5.7%
Merck & Co Inc5.5%
Allergan plc4.7%
Unitedhealth Group Inc4.5%
Amgen Inc4.2%
Bristol-Myers Squibb4.0%
Medtronic plc3.9%
AbbVie Inc.3.6%

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%