1109479 פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A)

 • ​מדד תל בונד 60 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א.
 • המדד מורכב מ-60 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/01/2015

  • 47.8% פיננסים
  • 35% נדל"ן ובינוי
  • 13.5% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 3.6% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1109479
 • המידע נכון לתאריך25/01/2015
 • תאריך הנפקה05/02/2008
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.350%
 • סימול בלומברגMBB6049 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפ הת יAA+4%
לאומי התח נד יבAA+3.6%
פועלים הנ הת ידAA+3.6%
אדמה אגח בAA-3.4%
גזית גלוב אגח יאAA-3.3%
בזק אגח 6AA3.2%
פועלים הנפקות אגח 33AAA2.9%
מזרחי הנפקות 35AAA2.9%
גזית גלוב אגח דAA-2.9%
מזרחי הנפקות 38AAA2.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.015% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 0.365%

f