1109461 פסגות סל בונד 40 סד - 2 (00A)

מדד תל בונד 40 כולל 40 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב, שאינן נכללות במדד תל בונד 20

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/01/2015

  • 53.0% פיננסים
  • 39.0% נדל"ן ובינוי
  • 5.4% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 2.6% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1109461
 • המידע נכון לתאריך25/01/2015
 • תאריך הנפקה05/02/2008
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.350%
 • סימול בלומברגMBB4048 IT
 • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפקות אגח 33AAA5.8%
מזרחי הנפקות 33AAA4.8%
מזרחי טפחות א שה נד"A+4.7%
פועלים הנפקות שה נד 1AA4.3%
לאומי התח נד ידAA+4.2%
מזרחי הנפקות 30 כה נד"AA+3.6%
פועלים הנפקות אגח 25AAA3.6%
לאומי שה נד 200AA3.2%
לאומי התח נד זAA+3.2%
נצבא אגח הAA3.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 0.36%

f