1109446 פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00A)

  • המדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות ומחלקות ריבית קבועה
  • איגרות החוב לתקופת פדיון של 2-5 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1109446
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה27/02/2008
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגPSSHR15 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד שחר 2-5

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל שקלית 021729.0%
ממשל שקלית 081625.3%
ממשל שקלית 011818.5%
שחר 268316.7%
ממשל שקלית 051610.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%

f