1108398 פסגות סל משולבת (3) ממשלתי (00A)

  • ​תעודת סל המורכבת מ-100% מדדי אגרות חוב ממשלתיים בארץ לטווח קצר

נתונים כלליים

  • מספר נייר1108398
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה20/12/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMNGLN42 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%