1108380 פסגות סל משולבת (3) קונצרני (50%) ממשלתי (50%) (00A)

  • ​תעודת סל המורכבת מ-50% מדד אגרות חוב קונצרנים בארץ ו-50% מדדי אגרות חוב ממשלתיים בארץ

נתונים כלליים

  • מספר נייר1108380
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה06/12/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.650%
  • סימול בלומברגMBTLB41 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד
  • מדיניות דיבידנדהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.68%