1108372 פסגות סל צרפת 4Da) (PR) CAC 40)

 • ​מדד CAC40 כולל 40 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת צרפת

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/11/2015

  • 18.5% תעשיה
  • 17.4% פיננסים
  • 14.4% צריכה בסיסית
  • 13.2% בריאות
  • 12.2% צריכה מחזורית
  • 10.0% אנרגיה
  • 5.1% חומרי גלם
  • 4.0% תשתיות
  • 2.9% תקשורת
  • 2.4% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1108372
 • המידע נכון לתאריך30/11/2015
 • תאריך הנפקה04/12/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.700%
 • סימול בלומברגMBCAC39 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מחולק מדי רבעון
 • נכס המעקבCAC

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Sanofiבריאות10.9%
Totalאנרגיה9.5%
BNP Paribasפיננסים6.0%
LVMHצריכה מחזורית4.6%
AXAפיננסים4.6%
Lorealצריכה מחזורית4.2%
Air Liquideחומרי גלם4.0%
Danoneצריכה בסיסית3.6%
Airbusתעשיה3.4%
Societe Generaleפיננסים3.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.73%