1108174 פסגות סל גליל 2-5 סד-3 (00A)

  • מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה
  • איגרות החוב לתקופות פדיון של 2-5 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1108174
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה21/11/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMGBLL43 IT
  • מדיניות ריביתמדד השקעה - הריבית מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד גליל 2-5

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל צמודה 041864.6%
ממשל צמודה 051735.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%

f