1107994 פסגות סל חסר תא 75 (2000) (60A)

מדד ת״א 75 כולל את 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר
הנסחרות בבורסה בת"א שאינן נכללות במדד ת"א 25
תעודת הסל בחסר מאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד
ת"א 75

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 26.2% טכנולוגיה
  • 23.5% נדל"ן ובינוי
  • 15.8% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 11.3% פיננסים
  • 8.8% אנרגיה
  • 7.2% השקעה ואחזקות
  • 3.2% תקשורת
  • 3.2% ביומד
  • 0.7% כימיה, גומי ופלסטיק

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107994
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה20/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגMTA7534 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבת"א 75

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
איזיצ'יפטכנולוגיה4.6%
פרוטרוםתעשיה, מסחר ושירותים4.5%
הראל השקעותפיננסים4.2%
רציו יהשאנרגיה3.5%
שיכון ובינוינדל"ן ובינוי3.4%
לייבפרסוןטכנולוגיה3.0%
אלוני חץנדל"ן ובינוי2.9%
נצבאנדל"ן ובינוי2.7%
אלוט תקשורתטכנולוגיה2.7%
כלל עסקי ביטוחפיננסים2.6%

* ​שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.

f