1107994 פסגות סל חסר תא 90 (2000) (60A)

מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
תעודת סל בחסר המאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד ת"א 90.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/02/2017

  • 24.7% נדלן ובינוי
  • 17.8% טכנולוגיה
  • 12.3% תעשיה
  • 12.1% מסחר ושרותים
  • 8.9% השקעות ואחזקות
  • 8.1% ביטוח
  • 7.7% ביומד
  • 4.8% חיפושי נפט וגז
  • 2.1% בנקים
  • 1.5% שירותים פיננסיים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107994
 • המידע נכון לתאריך08/02/2017
 • תאריך הנפקה20/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגMTA7534 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבת"א 90

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אלקטרההשקעות ואחזקות2.1%
נובהטכנולוגיה2.1%
שיכון ובינוינדלן ובינוי2.1%
שופרסלמסחר ושרותים2.1%
איידיאיי ביטוחביטוח 2%
יואלהשקעות ואחזקות2%
דלק רכבמסחר ושרותים2%
ריט 1נדלן ובינוי2%
רציו יהשחיפושי נפט וגז1.9%
סאפיינסטכנולוגיה1.9%

* ​שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.