1107978 פסגות סל חסר תא 125 (2000) (60A)

מדד ת"א-125 הוא מדד הבנצ'מרק והחשוב ביותר של הכלכלה הישראלית. היקף המוצרים המחקים את המדד הוא הגדול ביותר מבין מדדי הבורסה. במדד נכללות 125 מניות אשר נכללות במדדים ת"א-35 ות"א-90.
תעודת סל בחסר המאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד ת"א 125.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/02/2017

  • 25.8% ביומד
  • 17.7% בנקים
  • 15% טכנולוגיה
  • 11.8% נדלן ובינוי
  • 9.5% תעשיה
  • 7.6% מסחר ושרותים
  • 6.3% חיפושי נפט וגז
  • 3.7% השקעות ואחזקות
  • 2.3% ביטוח
  • 0.3% שירותים פיננסיים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107978
 • המידע נכון לתאריך08/02/2017
 • תאריך הנפקה22/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגMT1S32 IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי
 • מדיניות דיבידנדריבית בנק ישראל בניכוי 3.5% שנתי
 • נכס המעקבמדד ת"א 125

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
פריגוביומד8.9%
טבעביומד6%
לאומיבנקים5.9%
פועליםבנקים5.9%
מיילןביומד5.4%
נייסטכנולוגיה4.3%
בזקמסחר ושרותים3.9%
אופקו הלת'ביומד3.9%
אלביט מערכותטכנולוגיה3%
כילתעשיה2.7%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.