1107945 פסגות סל גילונים סד-1 (00A)

  • המדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות ומחלקות ריבית משתנה
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1107945
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה26/11/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגTLGLN11 IT
  • מדיניות ריביתהריבית המתקבלת בחברה מושקעת במלואה במדד
  • נכס המעקבמדד הגילונים

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל משתנה 052050.3%
ממשל משתנה 081742.2%
ממשל משתנה 11217.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%

f