1107929 פסגות סל דיבידנד עולמי 100 4Da) (NTR) STOXX)

 • מדד STOXX Global Select Dividend 100 Index כולל את 100 המניות של החברות המובילות בעולם בתשואת דיבידנד
 • ההרכב הגיאוגרפי במדד כולל את ארה״ב  (40 מניות), אירופה (30 מניות) ואסיה  (30 מניות)
 • המניות הנבחרות למדד הינן בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר באופן יחסי לשוק בו המניה נסחרת, בעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 07/07/2013

  • 32.4% פיננסים
  • 18.5% תשתיות
  • 12.4% תעשיה
  • 10.5% תקשורת
  • 6.5% אנרגיה
  • 6.3% מוצרי צריכה בסיסיים
  • 5.1% בריאות
  • 5.1% מוצרי צריכה מחזוריים
  • 3.1% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107929
 • המידע נכון לתאריך07/07/2013
 • תאריך הנפקה19/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.250%
 • סימול בלומברגTLSDGV9 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבSDGV

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
MONADELPHOUS GROUP תעשיה1.9%
Pitney Bowesטכנולוגיה1.9%
BELGACOM תקשורת1.9%
BCO SANTANDERפיננסים1.7%
ORANGE תקשורת1.6%
ASTRAZENECAבריאות1.6%
Annaly Capital Managementפיננסים1.6%
BAE SYSTEMSפיננסים1.5%
RSA INSURANCE GRPתעשיה1.5%
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGYתשתיות1.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.28%