1107911 פסגות סל דיבידנד אוסטרליה 4Da) (GTR) DJAUSDT 30)

 • ​מדד Dow Jones Australia Select Dividend 30 Index כולל 30 מניות של חברות הנסחרות באוסטרליה ומובילות בתשואת הדיבידנד שלהן ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות
 • משקל המניות במדד נקבע על-פי סכום היקף הדיבידנד המחולק (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 40.4% פיננסים
  • 28.2% תעשיה
  • 16.4% מוצרי צריכה מחזורים
  • 4.9% תשתיות
  • 4% תקשורת
  • 3.9% אנרגיה
  • 2.2% מוצרי צריכה בסיסית

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107911
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה19/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.250%
 • סימול בלומברגTLASTR8 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJAUSDT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
SP AUSNETתשתיות4.9%
Sydney Airport תעשיה4.8%
BWP Trustפיננסים4.1%
METCASHמוצרי צריכה מחזורים4.1%
CFS RETAIL PROPERTY TRUSTפיננסים4%
Telstra Corp. Ltd.תקשורת4%
AUSTRALAND PROPERTY GROUPפיננסים4%
Tatts Group Ltd.מוצרי צריכה מחזורים4%
CABCHARGE AUSTRALIAתעשיה4%
APA Groupאנרגיה3.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.28%

f