1107903 פסגות סל דיבידנד קנדה 4Da) (GTR) DJCASDT 30)

 • ​מדד-Dow Jones Canada Select Dividend Index כולל 30 מניות של חברות הנסחרות בקנדה ומובילות בתשואת הדיבידנד שלהן ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות
 • משקל המניות במדד נקבע על-פי סכום היקף הדיבידנד המחולק (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 59.8% פיננסים
  • 12.7% חומרי גלם
  • 12% תקשורת
  • 6.1% תשתיות
  • 5.4% אנרגיה
  • 4% צריכה מחזורית

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107903
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה26/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.480%
 • סימול בלומברגTLICND7 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJCASDT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Agrium Incחומרי גלם8.2%
Canadian Imperial Bank of Commerceפיננסים7.8%
Royal Bank of Canadaפיננסים5.8%
Bank of Montrealפיננסים5.4%
Bank of Nova Scotia Halifaxפיננסים5.2%
BCE Incתקשורת4.9%
TransCanada Corpאנרגיה4.2%
Laurentian Bank Canadaפיננסים4.2%
IGM Financial Incפיננסים3.9%
National Bank of Canadaפיננסים3.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.5%

f