1107903 פסגות סל דיבידנד קנדה 4Da) (GTR) DJCASDT 30)

 • ​מדד-Dow Jones Canada Select Dividend Index כולל 30 מניות של חברות הנסחרות בקנדה ומובילות בתשואת הדיבידנד שלהן ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות
 • משקל המניות במדד נקבע על-פי סכום היקף הדיבידנד המחולק (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 31/01/2013

  • 51.4% פיננסים
  • 15.2% אנרגיה
  • 15.1% תקשורת
  • 6.6% תשתיות
  • 4.8% תעשיה
  • 4.5% מוצרי צריכה מחזורים
  • 2.4% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107903
 • המידע נכון לתאריך31/01/2013
 • תאריך הנפקה26/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.480%
 • סימול בלומברגTLICND7 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJCASDT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Bonterra Energy Corp.אנרגיה6.6%
Canadian Imperial Bank of Commerceפיננסים6.4%
National Bank of Canadaפיננסים5.7%
Toronto-Dominion Bankפיננסים5.5%
Bank of Montrealפיננסים5.1%
TELUS Corp.תקשורת4.8%
Ag Growth International Inc.תעשיה4.8%
IGM FINANCIALפיננסים4.4%
Royal Bank of Canadaפיננסים4.4%
BCE Inc.תקשורת4.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.5%

f