1107895 פסגות סל דיבידנד גרמניה 4Da) (NTR) DJDESDT 20)

 • ​מדד DJDESDT index) - Dow Jones Germany Select Dividend 20), כולל 20 חברות בגרמניה המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי תשואת הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/09/2015

  • 25.0% פיננסים
  • 22.4% תקשורת
  • 18.7% תעשיה
  • 12.9% צריכה מחזורית
  • 7.3% צריכה בסיסית
  • 7.0% תשתיות
  • 6.7% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1107895
 • המידע נכון לתאריך30/09/2015
 • תאריך הנפקה19/11/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגTLIGRM6 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJDESDT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Freenet AGתקשורת9.4%
Drillisch AGתקשורת8.8%
Pfeiffer Vacuum Technology AGתעשיה7.7%
Sudzucker AGצריכה בסיסית7.3%
Munich Re AGפיננסים5.7%
Hannover Ruckversicherungs AG Regפיננסים5.4%
ProSiebenSat.1 Media SEצריכה מחזורית5.4%
Allianz SEפיננסים5.0%
Deutsche Boerse AGפיננסים4.9%
Axel Springer SEצריכה מחזורית4.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%