1104637 פסגות סל דיבידנד סקנדינביה 4Da) (NTR) STOXX SD2G)

 • ​מדד SD2G) STOXX Nordic Select Dividend 20 Total Index), כולל 20 חברות בסקנדינביה המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות
 • משקל החברות במדד נקבע על-פי תשואת הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/10/2017

  • 44.0% פיננסים
  • 10.8% צריכה מחזורית
  • 9.9% תשתיות
  • 8.6% נדל"ן
  • 7.5% תעשייה
  • 5.8% תקשורת
  • 4.9% חומרי גלם
  • 4.7% טכנולוגיה
  • 3.8% צריכה בסיסית

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 25/10/2017

  • 57.4% שוודיה
  • 25.2% פינלנד
  • 11.2% נורווגיה
  • 6.2% דנמרק

נתונים כלליים

 • מספר נייר1104637
 • המידע נכון לתאריך25/10/2017
 • תאריך הנפקה05/06/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.100%
 • סימול בלומברגTLSD2G4 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבSD2G

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
FORTUMתשתיות9.8%
GJENSIDIGE FORSIKRING פיננסים6.2%
TRYG פיננסים6.1%
NORDEA BANK פיננסים6%
TELIA COMPANY תקשורת5.9%
SAMPO פיננסים5.8%
SWEDBANK פיננסים5.6%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BK A פיננסים5.3%
DNB פיננסים5.0%
UPM - Kymmeneחומרי גלם5.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.12%

f