1104637 פסגות סל דיבידנד סקנדינביה 4Da) (NTR) STOXX SD2G)

 • ​מדד SD2G) STOXX Nordic Select Dividend 20 Total Index), כולל 20 חברות בסקנדינביה המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנדים רצופה ועולה בחמש השנים האחרונות
 • משקל החברות במדד נקבע על-פי תשואת הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 24/11/2015

  • 27.2% צריכה מחזורית
  • 26.7% פיננסים
  • 16.2% תעשיה
  • 10.0% תקשורת
  • 5.7% צריכה בסיסית
  • 5.6% אנרגיה
  • 4.6% חומרי גלם
  • 4.0% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1104637
 • המידע נכון לתאריך24/11/2015
 • תאריך הנפקה05/06/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.100%
 • סימול בלומברגTLSD2G4 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבSD2G

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Unibet Group PLCצריכה מחזורית8.8%
Betsson ABצריכה מחזורית8.6%
Leroy Seafood Group ASAצריכה בסיסית5.7%
Statoil ASAאנרגיה5.6%
Ratos ABפיננסים5.4%
Axfood ABצריכה מחזורית5.3%
Veidekke ASAתעשיה5.3%
Tele2 ABתקשורת5.0%
TeliaSonera ABתקשורת5.0%
Nordea Bank ABפיננסים4.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.12%

f